Lambang

Arti Lambang :

  • Tulisan: ‘AISYIYAH (dalam tulisan Arab) – Adalah nama organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah.

  • Tulisan: DUA KALIMAH SYAHADAT (dalam tulisan Arab) – Bermakna penyaksian bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali Allah SWT. dan bahwa sesungguhnya Muhammad SAW. adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan aqidah yang paling hakiki bagi setiap muslim. Dengan demikian persyarikatan ‘Aisyiyah menyeru kepada manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta penegak Islam.

  • Gambar: MATAHARI – Benda angkasa luar ciptaan Allah SWT, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhluk-Nya. Persyarikatan ‘Aisyiyah menggambarkan gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.

  • Gambar: PADI & KAPAS – Terdiri dari 19 dan 12 tangkai. Gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan ‘Aisyiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

  • Tulisan: SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ‘AISYIYAH RIAU – Lembaga pendidikan tinggi dalam organisasi ‘Aisyiyah yang berkedudukan di Riau.

  • Gambar: LINGKARAN SEGI LIMA – (bagian luar dan dalam) – Simbol dalam falsafah Pancasila.

Download: Logo STKIP ‘Aisyiyah Riau

Web
Analytics

Lihat Statistik