PEKON

S1 Pendidikan Ekonomi (PEKON)

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Penghasil Tenaga Pendidik di bidang Pendidikan Ekonomi Yang Memiliki Kompetensi berlandaskan nilai-nilai Islam di Provinsi Riau Tahun 2030
Misi

  • Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan ekonomi.
  • Melaksanakan Penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi.
  • Mengembangkan proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.
  • .Membentuk jaringan dengan pihak stakeholder untuk memantapkan kompetensi mahasiswa Pendidikan ekonomi.
  • Menyelenggarakan pendidikan di bidang Pendidikan Ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai islam sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Sunnah Rasul (al-Islam dan Keaisyiyahan).

Tujuan

  • Terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian kompetensi lulusan.
  • Menghasilkan tenaga pendidik anak usia dini yang dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berdaya guna serta berskala nasional.
  • Terpenuhi semua standar kompetensi bagi tenaga pendidik anak usia dini yang memiliki kemampuan dalam penguasaan materi dan kurikulum pembelajaran.
  • Menghasilkan tenaga pendidik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam (al-Islam dan Keaisyiyahan).
PEKON